70-20-10 Leren

Praktijkleren is het nieuwe toverwoord: met, door en voor collega’s op de werkvloer bezig zijn met persoonlijke en vakmatige ontwikkeling. Zo snel mogelijk de klas uit en de praktijk in, zodat de snelheid en kwaliteit van leren optimaal is.  Termen als ervaringsleren, Bite Size en de ratio 70:20:10 lijken daarbij sleutels te zijn. Maar wat is dat precies? Wat heb je eraan en hoe kun je het toepassen in je eigen organisatie?

Uit meerdere onderzoeken, zoals van Harvard en het Centre for Creative Leadership, blijkt dat het leereffect optimaal is wanneer je het geleerde zo snel mogelijk toepast in je eigen werk. Met ervaringsleren en Bite Size Learning wordt de traditionele trainingsomgeving op zijn kop gezet. Geen langdurige meerdaagse trainingen meer, maar korte één-daagse sessies, afgewisseld met coaching-on-the-job en het aanbieden van uitdagende projecten die het ontwikkelen en gebruik van nieuwe vaardigheden versterken en versnellen. 70:20:10 Leren combineert het leren op de werkvloer (70%), leren door coaches, managers en collega’s (20%) met een training, of workshop (10%). De voordelen zijn legio:

 1. Het versnelt het leren
  70:20:10 Leren stimuleert medewerkers met praktijkopdrachten, het oefenen van nieuw gedrag in de training en daarna direct experimenteren met nieuw gedrag op de werkvloer om snel te groeien en ontwikkelen. In onze persoonlijke leiderschapstrajecten werken we vaak met een Leiderschapsopdracht of Queeste waarin deelnemers hun leerdoelen definiëren, die direct aan de eigen praktijk gerelateerd zijn.
   
 2. Het reduceert kosten
  In een serie van meerdere één-daagse trainingen kun je theorie, reflectie op patronen goed afwisselen met experimenteren met nieuw gedrag en ervaringen in de praktijk. Hierdoor wordt de tijd van de training maximaal gebruikt, is het geleerde direct toepasbaar en voor verbetering vatbaar. Daarnaast worden er weinig of geen kosten gemaakt voor overnachtingen, of het herhalen van trainingsonderwerpen.
   
 3. Je maakt gebruik van al aanwezige kennis en ervaring
  Door buddy systemen in coaching, gezamenlijk optrekken met collega’s van andere afdelingen wordt kennis en expertise optimaal gedeeld. In onze trainingen werken we met eigen casussen van de deelnemers, waardoor ze in een realistische setting met elkaar kunnen oefenen en direct het voordeel zien van nieuw gedrag. Met huiswerkopdrachten en 30-dagen plannen zorgen we dat deelnemers voor én na de training belangrijke stappen zetten in hun persoonlijke ontwikkeling.
   
 4. Samen leren versterkt de onderlinge band
  Door mensen van verschillende afdelingen samen te laten leren, worden vooroordelen over en weer geslecht en wordt de samenwerking een stuk eenvoudiger. Een reactie die we vaak horen bij onze trainingen is: “We weten elkaar nu veel makkelijker te vinden. De muurtjes tussen onze afdelingen zijn een stuk lager geworden.” In de persoonlijke coaching worden deelnemers uitgedaagd iedere keer nieuwe stappen te zetten en vinden ze support bij hun buddies. Dit verstevigt het leren over en weer.
   
 5. Het traject is flexibel
  Afhankelijk van het onderwerp, de leerbehoefte en de gesignaleerde vooruitgang kun je trajecten uitbreiden, inkorten, versnellen of vertragen. Bij Nieuwe Dimensies zijn we gewend in co-creatie met onze klanten een optimaal op maat gemaakt traject aan te bieden dat tijdens de duur van de opleiding aangepast kan worden. Zo ben je altijd actueel met de opleidingsonderwerpen en kun je aansluiten bij de realiteit van de dag.

Nieuwe Dimensies staat voor werkelijke, blijvende gedragsverandering van mensen en organisaties. Wij leveren al meer dan 25 jaar trainingen die op maat gemaakt zijn en waarbij de praktijk een integraal onderdeel is van de training. Met onze één-daagse workshops als Team APK, Veranderen in één dag en andere op maat gemaakte teamtrajecten hebben we al veel successen geboekt voor onze klanten. Wil je meer weten over dit onderwerp, of gewoon eens in gesprek? Neem dan contact op met Carin Suurenbroek via (06) 8321 9170, e-mail carin.suurenbroek@nieuwedimensies.nl of met ons kantoor via (035) 538 3 538, of e-mail naar info@nieuwedimensies.nl.

Wij werken o.a. voor:

Bezoekadres


Postadres
idem als bezoekadres
T 06 - 8321 9170
E info@developmentatwork.nl
I www.nieuwedimensies.nl