De andere kant van veranderen

… Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op… Mensen zijn moeilijk in beweging te krijgen… Veranderen levert weerstand op… Managers moeten mensen meenemen in de verandering… Driekwart van de veranderingen mislukt…

Dit zijn enkele veelgelezen uitspraken over veranderingen in organisaties. Het lijken gemeenplaatsen te zijn die we als waarheid aannemen. Ze wijzen naar een kant waar het doorvoeren van veranderingen als lastig wordt gezien, iets waar je moeite voor moet doen en waar veel mensen niet op zitten te wachten. Als we als manager zo aankijken tegen veranderingen, heeft dat zijn effect op onze houding en ons gedrag. Om weerstand te vermijden, worden we bijvoorbeeld voorzichtig of aarzelend, we gaan verhullende taal gebruiken en stellen de ‘moeilijke’ boodschappen zo lang mogelijk uit. Of we kiezen voor de overtuigingsmodus waarin we onze boodschap blijven herhalen, hard gaan werken om mensen te laten inzien wat de voordelen zijn. Als we reacties krijgen die we als weerstand labelen, vegen we die zo snel mogelijk van tafel door de voordelen nog maar eens te noemen. We zijn hard aan het werk om mensen ‘in beweging te krijgen’ en thuis weten ze maar al te goed hoe het ons frustreert…

Wat als ook de andere kant waar is? Wat als we ons realiseren dat mensen voortdurend in beweging zijn? Dat mensen hun werk zo goed mogelijk willen doen en allemaal ideeën hebben hoe het beter kan? Wat als we geloven dat we ons als manager ook moeten laten meenemen door onze medewerkers? Wat zouden we doen als we geloven dat ‘weerstand’ iets anders is dan eenvoudige tegendraadsheid, dat er een boodschap achter schuilgaat die belangrijk is?

Als we ons door die gedachten laten leiden, gaan we andere dingen doen om veranderingen te realiseren. Een dichtgetimmerd lineair veranderplan dat ´gemanaged´ moet worden, past hier niet bij. Vanuit dit perspectief kan een veranderproces ontstaan, waarin de kennis en ervaring van de betrokkenen optimaal wordt gebruikt. Een proces waar je als manager niet in je eentje mee bezig bent, maar waar je ´en groupe´ aan werkt, vanuit een gedeeld eigenaarschap. Een proces waarin ´weerstand´ aangegrepen wordt om de slagingskans van de verandering te vergroten.

Wil je weten hoe je een verandering op zo´n manier kunt faciliteren? Kom dan naar onze inspiratiemiddag op 19 november in Eemnes van 15.00-17.00 uur. Vanaf 14.30 uur staat de koffie voor je klaar en naderhand is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en nader kennis te maken. Je kunt je hiervoor aanmelden via info@nieuwedimensies.nl.

Wanneer je niet kunt, is een persoonlijk gesprek natuurlijk ook een mogelijkheid. Neem dan contact op met Marian Rennenberg via marian.rennenberg@nieuwedimensies.nl of Kras Bocklandt via kras.bocklandt@nieuwedimensies.nl.

 

 

Wij werken o.a. voor:

Bezoekadres


Postadres
idem als bezoekadres
T 06 - 8321 9170
E info@developmentatwork.nl
I www.nieuwedimensies.nl