Bart Fleer, directeur van Vialis

Leergang Nieuwe Dimensies zet zaken strakker

Vialis kiest voor de toekomst met het verbetertraject Route 15, die als speerpunten klantgerichtheid, samenwerking, keep it simple en rendement heeft. Bart: “De deelnemers van de leergang zijn ons klankbord voor het verbetertraject. We bespreken heel concreet onze acties: wat merken jullie ervan, zie je dingen veranderen? Ze helpen ons om tot de kern van het probleem te komen, zoals bij het interne verrekenmodel. Zonder er doekjes om te winden, krijgen we terugkoppeling op onze ideeën. Dat was niet altijd zo vanzelfsprekend.”

Zaken strakker zetten

Als onderdeel van de leergang hebben de deelnemers verbeterprojecten uitgevoerd. Bart: “Ik was aangenaam verrast door de concreetheid van de plannen, zoals voor strategische marketing en het oplijnen van de SCRUM aanpak. Inhoudelijke projecten die nodig zijn om de zaken binnen de afdelingen strakker te zetten. Het totale proces op orde krijgen, past in ons verbetertraject Route 15.”

Samenwerking sterker

Bart: “We willen de beste mensen en opleiding helpt daar natuurlijk bij. De deelnemers heb ik zien ontwikkelen: zo is de een rustiger geworden en een ander kan zich nu bondig en helder uitdrukken. Of ze ook ondernemender zijn geworden, mag nog blijken in de toekomst. Verder levert de leergang veel verbinding op: ook over de business unit grenzen heen weten mensen elkaar nu te vinden. Het geleerde werkt als een olievlek in onze organisatie en de samenwerking binnen Vialis is hierdoor een stuk sterker geworden.”

De dialoogsessies geleid door Nieuwe Dimensies hebben geleid tot enthousiasme en gezonde terugkoppeling op onze plannen.

Wij werken o.a. voor:

Bezoekadres


Postadres
idem als bezoekadres
T 06 - 8321 9170
E info@developmentatwork.nl
I www.nieuwedimensies.nl