Betalings- en annuleringsregeling

Betalingsregeling

  • Na ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging sturenwij de factuur toe. Het bedrag dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum in ons bezit te zijn.
  • Op de dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van toepassing (zie voorwaarden op onze website: www.nieuwedimensies.nl

  

Annuleringsregeling en verplaatsen van sessies en gesprekken

Verplaatsen van een sessie naar een andere datum is tot uiterlijk 15 werkdagen vóór aanvang kosteloos mogelijk, indien dit schriftelijk is bevestigd. Daarna wordt 50% van de betreffende sessie in rekening gebracht. Bij verschuiven binnen 5 werkdagen van een sessie wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Voor individuele gesprekken en vergaderingen geldt dat er bij annulering tot 48 uur voor de afspraak geen betalingsverplichting is. Deze gesprekken of vergaderingen worden op een later tijdstip opnieuw ingepland. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van het gesprek is het volledige bedrag verschuldigd. Als een training, gesprek of vergadering niet kan worden verschoven door klant en definitief wordt geannuleerd, dan wordt het volledige bedrag conform de offerte in rekening gebracht. Annulering dient schriftelijk te geschieden. 

Wij werken o.a. voor:

Bezoekadres


Postadres
idem als bezoekadres
T 06 - 8321 9170
E info@developmentatwork.nl
I www.nieuwedimensies.nl