Bevlogen teams

Het succes van de organisatie is afhankelijk van de teams waarin mensen met elkaar samenwerken. Van teams wordt verwacht dat ze op elkaar zijn ingespeeld, ze samen snel kunnen leren en prestaties van formaat leveren. Zulke goed draaiende teams geven naast resultaten voor de organisatie een oprechte voldoening bij de individuele leden. Maar een goed functionerend team is niet vanzelfsprekend. Hoe maak je van je team een dreamteam?

Wanneer je een schip wilt bouwen,

breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen,

werktekeningen te maken en taken te verdelen,

maar leer ze te verlangen naar de eindeloze zee.

Antoine de Saint-Exupéry

Ieder team heeft een eigen taal, eigen regels en een eigen energieveld. Door de interacties tussen de teamleden te versterken vergroot je de kracht van een team. Want vrijwel elke blokkade of conflict ontstaat doordat mensen niet zeggen wat ze bedoelen en vaak niet verder kijken dan hun eigen gelijk. Het vergroten van de prestaties gebeurt door het bewust maken van de interactie. Door aandacht te geven aan vaak onbewuste (denk)patronen wordt een team aangesproken op haar verborgen potentieel.

Resultaat

Teams die met meer plezier betere resultaten behalen. Teamleden nemen bovendien vanuit persoonlijke betrokkenheid verantwoordelijkheid voor het gezamenlijke resultaat. Leden erkennen en waarderen de onderlinge verschillen en bekijken uitdagingen vanuit het paradigma 'Hoe kunnen wij onze krachten, talenten en kwaliteiten zodanig bundelen zodat we het beste resultaat behalen vanuit een bevlogen inspanning.'

Aanbod

Ons aanbod maken wij altijd op maat na een gedegen inventarisatie. Vervolgens leggen we een programma voor dat de volgende elementen kan bevatten:

  • Ontwikkelen van een inspirerende teamvisie.
  • Vaststellen van de collectieve waarden als toetssteen in de samenwerking.
  • Inzicht in de effectiviteit en diversiteit van het team op basis van het MDI-assessment.
  • Ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van feedback en (geweldloze) communicatie.
  • Spelen met de teamrollen van Belbin.

 

Een inspirerend voorbeeld van teamwork:

Waarom moeilijk doen als het samen kan? Loesje

In één dag naar Nieuwe Dimensies

Om kennis te maken met onze manier van werken, nieuwe inspiratie te vinden of een basis te bieden voor een groep managers, professionals of specialisten in een bedrijf organiseert Nieuwe Dimensies ook eendaagse workshops op het gebied van veranderen, leiderschap en teamontwikkeling. Kijk hiervoor onder workshops.

Wij werken o.a. voor:

Bezoekadres


Postadres
idem als bezoekadres
T 06 - 8321 9170
E info@developmentatwork.nl
I www.nieuwedimensies.nl