Change Management

Stilstand bestaat niet. Verandering is overal om ons heen en gaat steeds sneller. Reorganisaties, fusies, bezuinigingen, Het Nieuwe Werken of meer resultaat- en klantgericht werken vragen om onze flexibiliteit en continue aanpassing aan de realiteit van de dag. Door te veel veranderingen ineens, te snel achter elkaar, of op meerdere aandachtsgebieden tegelijkertijd voelen mensen zich onder druk gezet en kunnen ze zich overweldigd voelen, waardoor ze eerder verstarren dan meebewegen.

70% Van de verandertrajecten slagen niet of maar gedeeltelijk in het behalen van het beoogde doel of resultaat. Veel problemen zijn terug te voeren op natuurwetten en normaal menselijk gedrag bij veranderingen. Een van die wetmatigheden is dat mensen een bestaande situatie het liefst in stand willen houden.

Een andere wetmatigheid is dat veranderingen niet door te voeren zijn zonder weerstand, zelfs als de verandering als positief wordt ervaren. Weerstand heeft echter een belangrijke functie. Zonder weerstand is er namelijk ook geen energie om in beweging te komen.

Veel verandertrajecten lopen vast omdat de juiste dingen op een ongelukkige manier, aan de verkeerde mensen, of op een slecht moment verteld zijn.  Communiceren tijdens een veranderingsproces is een kunst want...

Omdat jij iets gezegd hebt... heb ik het nog niet gehoord

Wat ik gehoord heb... heb ik nog niet begrepen

Wat ik begrepen heb... heb ik nog niet geaccepteerd

Wat ik geaccepteerd heb ... ga ik nog niet vanzelfsprekend doen

En wat ik anders doe ... blijf ik niet altijd anders doen.

Opleiding Change Agent

Tijdens de opleiding tot Change Agent van Nieuwe Dimensies trainen we managers, projectleiders en professionals in het inzetten van de juiste communicatievorm op het juiste moment bij de juiste mensen tijdens een veranderingsproces. Ook leren we hen om te gaan met weerstand en de dynamische processen in een groep.

Het beheersen van de juiste aanpak en het gebruik van adequate methodes is het fundament van succes. Echter je neemt ook altijd jezelf mee in de interventies en acties die je uitvoert. Jouw eigen behoefte is de grootste belemmering om een verandering succesvol te begeleiden. Een behoefte aan snelheid is in een veranderingsproces de vijand van zorgvuldigheid. Het kennen en toe-eigenen van deze behoeften stelt je beter in staat om de juiste dingen te doen, voor jezelf en in de groep.

Met de opleiding tot Change Agent wordt de kans van slagen in veranderingen vergroot. Het programma vormt een uitgebalanceerde mix tussen techniek (wat kan ik?) en persoonlijke ontwikkeling (wie ben ik?). Daarnaast bieden we de deelnemers een evenwicht in theorie, praktijk en persoonlijke reflectie.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor leidinggevenden, projectleiders, HR-managers en interimmanagers die veranderingen in organisaties (helpen) begeleiden en meer inzicht willen krijgen in de verschillende succesfactoren in het verbeteren van deze processen bij henzelf en anderen.

De opleiding kan als open leergang en als maatwerk incompany traject verzorgd worden bij zes of meer deelnemers.

Doelstellingen
Na de opleiding bent u in staat om:

  • Te beoordelen in welke fase van een veranderingsproces men zich bevindt en welke interventies nodig zijn om in een volgende fase te komen.
  • De spanning op te zoeken en te benoemen bij mensen of groepen waar zich een mogelijke belemmering verbergt die het beoogde resultaat in de weg staat.
  • Uw eigen persoonlijke belemmeringen te herkennen en erkennen en steun te organiseren om toch te doen wat gewenst en nodig is op dat moment.
  • Het sociale landschap te creëren waarin draagvlak voor verandering ontstaat en weerstand constructief ingezet wordt. Werkconferenties, vergaderingen en grote bijeenkomsten te organiseren en faciliteren om draagvlak te creëren en input te krijgen om een verandering vorm te geven.
  • Invloed uit te oefenen en steun te organiseren voorbij je hiërarchische verantwoordelijkheid.

Nieuwe Dimensies staat voor werkelijke, blijvende gedragsverandering van mensen en organisaties. Wij geloven dat inzicht in de effectiviteit van het eigen gedrag de motor is voor vernieuwing. Met onze op maat gemaakte trajecten hebben we al veel successen geboekt voor onze klanten. Wil je meer weten over dit onderwerp, of gewoon eens in gesprek? Neem dan contact op met ons kantoor via (035) 538 3 538, of e-mail naar info@nieuwedimensies.nl.

Wij werken o.a. voor:

Bezoekadres


Postadres
idem als bezoekadres
T 06 - 8321 9170
E info@developmentatwork.nl
I www.nieuwedimensies.nl