Christine Willems van Dudok Wonen

Opdracht

Dudok Wonen staat als woningbouwcoöperatie midden in de samenleving en beweegt zich in een maatschappelijk speelveld waar continue verandering een feit is. Zij geloven in de eigen kracht van mensen en hebben de missie om de onafhankelijkheid van mensen op de woningmarkt te vergroten. Om haar maatschappelijke rol goed te vervullen en haar missie vorm te geven wil Dudok Wonen een continu lerende organisatie zijn. Vanuit de uitgangspunten van Theory U heeft Nieuwe Dimensies het traject begeleid.

Resultaten Nieuwe Dimensies

Deze aanpak leverde een heel ander resultaat op dan de traditionele projectaanpak. Het bracht een grote verbondenheid met elkaar, met de organisatie, met waar Dudok Wonen voor staat en met het ambitie niveau van de organisatie. Ook de manier van leidinggeven is veranderd. Zo voeren we op een andere manier start- en voortgangsgesprekken met managers en medewerkers. Minder op de inhoud gericht maar meer op de persoon. De aanpak van Nieuwe Dimensies zorgt ervoor dat medewerkers meer in hun eigen kracht komen. Dat het onbespreekbare bespreekbaar wordt en dat mensen echt vanuit hun kwaliteiten aan het werk gaan". Dat zie je terug in het enthousiasme voor het werk en de kwaliteit van de dienstverlening.

Samen met Nieuwe Dimensies organiseren we elke zes weken bijeenkomsten voor managers en medewerkers. Leren van en met elkaar is daarbij het uitgangspunt." Op basis van cases uit de dagelijkse praktijk wisselen mensen ervaringen uit en leren ze hoe het ook anders kan. "Dit geeft veel praktische waarde aan de ontwikkeling die we hebben ingezet".

Zo is duidelijk zichtbaar dat het klantbewustzijn van onze medewerkers is toegenomen. Opvallend daarbij is dat we jarenlang op de traditionele verandermanier hebben getracht meer focus op de klant te krijgen. Ik kon op mijn kop gaan staan, maar echt klantbewustzijn ontstond er zo niet", aldus Christine Willems. "En nu ontstaat dat klantbewustzijn vanuit een natuurlijke stroom”.

Ook merken we dat verschillende partijen beter samenwerken, bijvoorbeeld het management en de Ondernemingsraad. Ook de samenwerking met externe partners is veranderd. We hebben nu inspirerende bijeenkomsten waarbij openheid, verwondering en luisteren zonder te oordelen leiden tot de ontdekking dat we ons werk vanuit soortgelijke vergelijkbare drijfveren invullen. Dat besef en die diepgaande kennismaking heeft geleid tot versnelling in de dingen die we samen oppakken.

Voor het volledige artikel, klik hier.

ND maakt het onbespreekbare bespreekbaar en zorgt dat mensen echt vanuit hun kwaliteiten aan het werk gaan. 

Wij werken o.a. voor:

Bezoekadres


Postadres
idem als bezoekadres
T 06 - 8321 9170
E info@developmentatwork.nl
I www.nieuwedimensies.nl