Conny Duel, Directeur Personeel en Organisatie bij Vialis

Conny Duel, Directeur Personeel en Organisatie bij Vialis:

‘Het gaat ons om resultaten boeken met de beste mensen. En daarvoor hebben we de beste leidinggevenden nodig. We willen leidinggevenden die zichzelf weten in te zetten bij het motiveren van hun medewerkers. We willen ondernemend leiderschap versterken: verantwoordelijkheid nemen, juiste keuzes durven te maken en leiding geven aan jezelf. Daarom organiseerden we voor de derde keer de leergang ‘Ondernemend Leiderschap’ samen met Nieuwe Dimensies.

Tot de bodem

Nieuwe Dimensies startte met een persoonlijk blok van 3 dagen, waarin de deelnemers via een U proces hun essentie van leiderschap ontdekten. Conny Duel: Dit lijkt een enorme investering, maar gaf veel veiligheid, diepgang en effectiviteit in de vervolgsessies, gericht op het verkrijgen van meer invloed en impact. Fabian Claesen, teamleider Beheer en Onderhoud: “Het langere traject met elkaar, afwisseling tussen cognitieve zaken en vreemde opdrachten maakt het boeiend. Het resultaat is dat ik me duidelijker uitspreek, waardoor deuren meer opengaan.” Guus van Olst, strategisch inkoper Vialis: ‘’Ook vind ik de persoonlijke aandacht heel goed. Het reflecteren op  jezelf vind je wel vaker terug in andere trainingen, maar in deze training wordt ook de ruimte genomen om te oefenen, waarbij Marian en Toon ook tot de bodem gaan in jouw onderzoek van de betreffende situatie.’’

Lol  in daadwerkelijke verbetering

De team- en projectleiders ervaren na dit traject meer effectiviteit in beïnvloeden en meer plezier in leiding geven. Fabian Claesen: ‘ik ben anders gaan kijken, er is meer dan je ziet onder de waterlijn en daar ben ik gesprekken over gaan voeren. Het is leuker en prettiger geworden in samenwerking.’ Guus van Olst: ‘Als inkoopverantwoordelijke binnen mijn BU heb ik instrumenten gekregen om veranderingen in gang te zetten die leiden tot verbetering en  lol te krijgen in het verbeteren. En nog meer, ik ga zien dat mijn mensen er ook zin in krijgen.’ Conny Duel: ‘Ik zie dat de deelnemers meer relaxed in hun leiderschap zijn en zichzelf inzetten om hun medewerkers te motiveren. En dat werkt.’

Meer weten over dit traject? Neem contact op met Toon Franken toon.franken@nieuwedimensies.nl, Marian Rennenberg marian.rennenberg@nieuwedimensies.nl of met ons kantoor, info@nieuwedimensies.nl

Het leiderschapstraject heeft gezorgd voor krachtig stretchen en direct toepassen.

Wij werken o.a. voor:

Bezoekadres


Postadres
idem als bezoekadres
T 06 - 8321 9170
E info@developmentatwork.nl
I www.nieuwedimensies.nl