Daan Schut, directeur Alliander Asset Management

‘'We wilden naar een organisatie van professionals, die zelf voortdurend verbeteren. Meer eigenaarschap voor de netten, meer reflectie op hoe doen we 't en hoe kan dit beter'', aldus Daan Schut, directeur Alliander Asset Management (AM). Samen met Nieuwe Dimensies is een verbetertraject gestart. Co den Hartog, manager Beleid: ‘'Door dit traject is veel energie aangeboord in de organisatie. Er is meer begrip voor elkaar en daarmee meer kracht om samen dingen te doen''.
 

Meer verantwoordelijkheid

Na de reorganisatie van vorig jaar, waarbij het werkproces opnieuw is ingericht en de mensen opnieuw zijn geplaatst, was de uitdaging om de mensen proactief en rolbewust te laten samenwerken. Schut: ‘'Met structuurverandering konden we een deel van de problemen oplossen, maar de echte oorzaken nog niet. We wilden dat onze mensen meer verantwoordelijkheid gingen nemen." Samen met Nieuwe Dimensies werd een uniek traject ontwikkeld, waarin alle medewerkers hun eigen persoonlijke effectiviteit vergroten en als team/afdeling het samenspel op een hoger plan brengen. Co den Hartog: ‘'We hebben voor Nieuwe Dimensies gekozen, omdat hun aanpak, ervaring en achtergrond aansloot bij onze organisatie. Zij creëren een veilige leeromgeving, waarin medewerkers snel over de drempel stappen."

Goed inleven

Een uitdaging in het uitrollen van een dergelijk grootschalig leiderschapstraject is de persoonlijke motivatie van iedere medewerker: wat heb ik eraan? Den Hartog: ‘In het begin vond iedereen het een beetje eng, dat is omgeslagen in enthousiasme en dat is er nog steeds‘. Nieuwe Dimensies weet met een coachende stijl van trainen en een zeer praktijkgerichte aanpak alle medewerkers nieuwsgierig te maken naar hun eigen verbetermogelijkheden. Schut: De kracht van Nieuwe Dimensies is dat ze heel goed inleven in wat er speelt en dit op een hele concrete en directe manier teruggeven, die aansluit bij de belevingswereld van de medewerker.
Medewerkers werken continu aan verbetering van hun performance, in de trainingen, coaching en leeropdrachten tussendoor. "Mede door het introduceren van buddies worden de mensen ook gestimuleerd om gedurende het gehele traject aan bepaalde onderwerpen te blijven werken. Dat werkt goed.''
 

Van persoonlijke- naar teamperformance

Na de eerste maanden van het traject was er een duidelijk omslag merkbaar: mensen zochten elkaar meer op, spraken elkaar meer aan en er werd door de leidinggevenden meer gerichte aandacht en inspiratie gegeven. We hebben toen in overleg het traject versneld ‘gekanteld': van gemixte leergroepen naar afdelings- en teamsessies, waarin de visie en werkwijze binnen het team aan de orde kwam, (interne) klanten feedback gaven en de teamleden met elkaar gebouwd hebben aan betere persoonlijke én teamperformance. Den Hartog: ‘'De kanteling heeft zijn waarde gehad. Samenwerking binnen de afdeling was een belangrijke peiler om toe te voegen, zeker bij de afdelingen waar grote veranderingen hadden plaatsgevonden. Zaken die hoog zaten, zijn onder goede begeleiding uitgesproken.'' Er is meer focus op het leveren van de teamdoelen.

Meer begrip en kracht

Wat heeft het traject tot nu toe opgeleverd? Den Hartog: "Grootste verandering is dat de samenwerking een stuk vlotter gaat, er is een betere band. En als belangrijkste: als er fricties zijn in de samenwerking, lopen de mensen niet meer weg, ze negeren het niet. Er wordt veel moeite gedaan om elkaar te snappen, en dat is blijvend. Ik zie veel nieuwsgierigheid in de bedrijfsonderdelen om ons heen naar onze aanpak. Schut: ‘'Een heel belangrijke factor in de groei naar een betere sfeer en samenwerking was het inzicht krijgen in elkaars gedragsstijl. Dit zorgt ervoor dat mensen van elkaar beter snappen waarom ze de dingen doen zoals ze doen. Je merkt dat dit de organisatie veel lucht heeft gegeven en dat de sfeer is verbeterd.''
Schut:"Er hangt een andere sfeer, minder botsend, meer samenwerkend. Mensen nemen even de tijd om te begrijpen wat de ander zegt en dat geeft meer kracht om samen dingen te doen.''

Ze hebben gezorgd voor inzicht in elkaars gedrag, waardoor mensen elkaar beter snappen en er een veel betere sfeer en samenwerking is ontstaan.

Wij werken o.a. voor:

Bezoekadres


Postadres
idem als bezoekadres
T 06 - 8321 9170
E info@developmentatwork.nl
I www.nieuwedimensies.nl