Doe de test

Met deze Quick Scan kun je in kaart brengen in hoeverre jouw team de eigenschappen van een winnend team heeft. Geef met een cijfer aan in welke mate de onderstaande uitspraken van toepassing zijn op jouw team, waarbij 1 staat voor totaal niet en 5 voor helemaal van toepassing.

Aantal punten

1 2 3 4 5
1 We hebben een duidelijk doel en focussen ons op de langere termijn.

De energie van het hele team is gericht op het behalen van de lange termijn doelstellingen van het bedrijf. Er is een helder beeld welke bijdrage het team moet leveren op de korte, middellange en langere termijn en hoe we dit gaan doen.

2 We hebben afgestemde rollen en verantwoordelijkheden gebaseerd op ieders kwaliteiten en talenten.

Elk teamlid is zich bewust van de eigen functionele rol en de specifieke rol in het team (zoals tijdscontrole, relatiemanager etc.). Deze rollen zijn afgestemd op ieders specifieke kwaliteiten en talenten.

3 We vertonen gedrag dat gericht is op resultaten.

Teamleden ondersteunen elkaar in beslissingen en acties. Alle prestaties worden objectief door het hele team geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

4 We hebben gedeeld leiderschap en verantwoordelijkheid.

Niet alleen de leider maar alle teamleden samen zijn verantwoordelijk voor het functioneren van het team en nemen soms taken over die traditioneel bij onze manager horen (bv. voorzitten vergadering).

5 We hebben een onuitgesproken vertrouwen in elkaar.

Een outsider kan niet zomaar conflicten of problemen veroorzaken tussen de individuele teamleden. Teamleden helpen en ondersteunen elkaar, communiceren openlijk over onzekerheden of vragen om hulp, zonder dat ze hiervoor afgestraft worden.

6 Conflicten worden effectief gemanaged.

Lastige situaties en problemen worden van hun angel ontdaan, door ze niet persoonlijk te maken. We richten ons op hoe we dit thema samen kunnen oplossen in plaats van te wijzen naar de dader.

7 We evalueren regelmatig onze output en effectiviteit.

We besteden regelmatig samen tijd om onze doelstellingen te evalueren en te kijken wie wat kan doen om eventuele problemen op te lossen. We bespreken wat goed gaat, wat beter kan en waarmee we beter kunnen stoppen.

8 Gedeelde waardering voor het succes van het team.

Het hele team wordt gewaardeerd en beloond voor de gezamenlijke inspanningen en resultaten. Daarbij wordt ook duidelijk gemaakt hoe de individuele prestaties daaraan bijgedragen hebben.

9 We geven samen vorm aan de team identiteit.

We werken volgens normen en waarden die we met elkaar delen. Onze team identiteit is iets waar we trots op zijn en is herkenbaar voor anderen. Deze identiteit bindt ons en is een bron van motivatie en energie voor teamleden. Er wordt afscheid genomen van teamleden die het team moeten verlaten en nieuwe leden worden goed ingewerkt.

10 Ieder teamlid vertegenwoordigt het team.

Onafhankelijk van de situatie of het thema kunnen de individuele teamleden het team, vertegenwoordigen, of spreken in naam van het team. Dit is mogelijk door de sterke teamidentiteit en de transparante, open communicatie binnen het team. 

Wij werken o.a. voor:

Bezoekadres


Postadres
idem als bezoekadres
T 06 - 8321 9170
E info@developmentatwork.nl
I www.nieuwedimensies.nl