Een groep volwassenen is nog geen volwassen groep

“Ik hoef hun toch niet alles voor te kauwen, het zijn toch volwassen mensen !” 

In ons vak is dit een veel gehoorde klacht van managers en teamleiders. Klopt natuurlijk, volwassen mensen hoef je niet alles voor te kauwen.  Waaraan echter voorbij gegaan wordt is het gegeven dat een groep als geheel ook een ontwikkelingsproces doormaakt.  Een proces dat een kindertijd, een puberteit, een adolescentie  en volwassenheid kent.  En zo kan het gebeuren dat een groep nu juist gebaat is met een aanpak die schijnbaar niet past bij de volwassenheid van de individuele deelnemers.  Alle vier deze fases vragen om een verschillende opstelling van de leidinggevende.  Het is dan ook van belang deze vier fases te kunnen onderscheiden en je interventies als leidinggevende daarop af te stemmen.  Kort door de bocht komt het er op neer dat in de eerste fase vooral behoefte is aan visie, heldere afspraken en duidelijke taken.  In de tweede fase draait het om confrontaties en zoeken naar gemeenschappelijke waarden.  De derde fase, de adolescentie, laat zich  kenmerken door consolidatie van patronen en keuzes die bijdragen aan het gemeenschappelijk doel.  Daardoor ontstaat er ruimte voor de vierde, de productieve, fase.  In de literatuur wordt naar deze fases verwezen met de termen forming, storming, norming en performing. 

Wat is nu de meest geschikte tijd voor een teambuildingssessie ?

In elke fase kan een moment van reflectie op het team zinvol zijn.  De sessie dient dan wel afgestemd te worden op de fase waarin de groep zich bevindt.  Een goed opgetuigde teambuilding die het prima zou doen in de norming-fase roept alleen maar weerstand op als deze in de beginperiode wordt ingezet.

Zo is in de eerste fase een groep het meest gebaat bij korte interventies waarin de teamleider de gelegenheid krijgt zich in zijn rol te profileren en een veilig werkklimaat te creëren waardoor het team kan groeien. Een externe teamcoach heeft in die fase vaak het meest te bieden als ondersteuner van de teamleider.

In de tweede, meer turbulente fase  treedt  de teamcoach meer op de voorgrond om een doorbraak mogelijk te maken en de teamleider buiten de partijdigheid te houden.

De derde fase is dan weer het best geschikt voor een klassieke één- of meerdaagse teambuilding waar de groep door middel van allerlei oefeningen inzicht krijgt in de onderlinge verhoudingen en hoe die het beste ingezet kunnen worden in functie van het groepsdoel.

Tot slot willen we er nog op wijzen dat er ook sprake is van een vijfde fase.  De desintegratiefase.  Ook een “performing team”  heeft geen eeuwig leven.  Soms heeft het team haar doel bereikt of is de energie verbruikt.  In het eerste geval kan er behoefte zijn aan een constructieve ontbinding, in het tweede geval is revitalisatie mogelijk.  De paradox van een dergelijke transformatie van een, tot dan, “performing team” is dan wel dat het weer naar de eerste ontwikkelingsfase gedirigeerd moet worden….  en dat de manager zich afvraagt waarom hij zoveel moet voorkauwen terwijl hij dacht dat zijn “volwassen mensen” dit niet meer nodig hadden.

Herken je hiervan iets in je eigen team en wil je erover van gedachten wisselen ? 

 

Wil je meer weten bel of mail dan voor een vrijblijvende kennismaking

Kras  Bocklandt

06 21534995

kras.bocklandt@nieuwedimensies.nl

Wij werken o.a. voor:

Bezoekadres


Postadres
idem als bezoekadres
T 06 - 8321 9170
E info@developmentatwork.nl
I www.nieuwedimensies.nl