Effectief communiceren

C'est le ton qui fait la musique... Dit franse spreekwoord geeft mooi aan dat de manier waarop je iets zegt, inbrengt, of presenteert in grote mate bepaalt of je je doel bereikt. Om effectiever in jouw manier van communiceren te worden, is het nuttig en nodig te reflecteren op je eigen stijl. Bovendien zijn er wetmatigheden hoe mensen in verschillende situaties benaderd willen worden en hoe je zelf het meest effectief kunt zijn. Met een op maat gemaakt traject gaan we hiermee aan de slag.

Bij organisaties horen we vaak uitspraken als: "We moeten meer ondernemend [of...pro-actief, zelfsturend, coachend, klantgericht, oplossingsgericht] zijn...". Eigenlijk is dit niets anders dan een verlangen naar anders communiceren. Soms lukt dit met een korte training, soms is het nodig een verandertraject in te zetten om het gewenste gedrag te bereiken. Maar, altijd werken we met ieders dagelijkse werkpraktijk en blijft de 'eigenheid' van iedereen overeind. Communiceren met bezieling is voor iedereen weer anders.

Resultaten

De resultaten van een training of trainingstraject rondom Bezield Communiceren zijn dat:

 • deelnemers communiceren op een manier die past bij de wensen van de afdeling of organisatie met betere resultaten als gevolg;
 • zij meer bewust de mogelijkheden van effectief communiceren kunnen toepassen, in welke vorm dan ook;
 • zij zich meer bewust zijn van hun eigen kwaliteiten en valkuilen van hun communicatiestijl;
 • zij ineffectieve patronen leren herkennen en drempels overwinnen om effectiever te worden;
 • er verdieping in de band tussen medewerkers onderling ontstaat.

Aanbod

Ons aanbod is altijd op maat na een gedegen inventarisatie van jullie wensen, ideeën en dromen. Vervolgens creëren wij in samenspraak een programma dat de volgende elementen kan bevatten:

 • Kick-offbijeenkomst of werkconferenties
 • Trainingsdagen
 • Praktijkopdrachten
 • Coaching sessies
 • Intervisiebijeenkomsten
 • Feedbacksessies
 • Inzet van trainingsacteurs
 • Quickscan

Goed communiceren is zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten. Kees van Kooten

In één dag naar Nieuwe Dimensies

Om kennis te maken met onze manier van werken, nieuwe inspiratie te vinden of een basis te bieden voor een groep medewerkers of managers organiseert Nieuwe Dimensies ook eendaagse workshops op het gebied van communiceren, in teams of met klanten. Kijk hiervoor onder Workshops.

Wij werken o.a. voor:

Bezoekadres


Postadres
idem als bezoekadres
T 06 - 8321 9170
E info@developmentatwork.nl
I www.nieuwedimensies.nl