Invloed op veranderen

Een eendaagse training is een pasklare maatwerktraining van Nieuwe Dimensies. Pasklaar, omdat deze gebaseerd is op onze jarenlange ervaring. Maatwerk, omdat jullie vraag centraal staat en we de accenten in het programma samen in het intakegesprek bepalen. De training is geschikt voor kleine en grote teams, voor afdelingen of de hele organisatie.

Inhoud

Veranderen in organisaties is onontkoombaar in een wereld die steeds sneller lijkt te draaien. Het daagt organisaties uit om continu te verbeteren. Maar, veel veranderingstrajecten slagen niet. Ze worden op het verkeerde moment, op de verkeerde manier aan de verkeerde mensen gecommuniceerd. Tijdens deze eendaagse trainingsdag bieden we jou en je collega's handvatten, inzichten en perspectieven die de slagingskans van een verandertraject aanzienlijk vergroten.

Het kennen van een juiste aanpak en het gebruik van adequate methodes is het fundament om op een goede manier een verandering te realiseren. Alleen aandacht voor deze inhoud van veranderen is echter geen garantie voor succes. Je neemt ook altijd jezelf mee in de acties die je uitvoert. Jouw eigen gedragspatronen hebben een grote invloed op het resultaat. Het kennen en toe-eigenen van de patronen van jezelf en de ander stelt je beter in staat om de juiste dingen te doen of te laten, voor jezelf en voor de groep.

Deze trainingsdag biedt jou en je collega's uitzicht op een nieuwe, creatieve manier van leidinggeven aan een verandering. Ook geeft het je inzicht in de dingen die je zelf lastig vindt en hoe je elkaar hierin kunt ondersteunen. Deze training bestaat uit een uitgebalanceerde mix tussen theorie, praktijk en persoonlijke reflectie.

Resultaat

  • Je krijgt inzicht in cruciale aspecten van verandering.
  • Je verwerft inzicht in eigen strubbelingen en het effect op anderen.
  • Je leert de juiste interventie op het juiste moment te kiezen.
  • Je hebt praktische handvatten om jouw verandering goed te begeleiden.
  • Je beschikt over frisse ideeën en instrumenten om een kick-off, vergadering of andere bijeenkomst te organiseren.

Voor wie 

Voor lijnmanagers, veranderaars of projectmanagers die veranderingen begeleiden binnen hun team of organisatie en die op zoek zijn naar effectievere methoden en inzichten om de slagingskans van verandertrajecten aanzienlijk te vergroten.

Workshop van één dag

Praktische zaken

De standaardprijs voor deze eendaagse is € 2.500,- per groep met maximaal tien deelnemers. Bij een hoger aantal deelnemers geldt een ander tarief. Dit tarief is inclusief:

  • een (telefonisch) intakegesprek tussen de opdrachtgever en de trainer, zodat we de training kunnen afstemmen op de wensen van de groep;
  • het trainingsmateriaal;
  • de reiskosten van de trainer van Eemnes naar de trainingslocatie. 

Dit bedrag is exclusief btw en de arrangementskosten.

Meer weten

Neem vrijblijvend contact op over de mogelijkheden met ons kantoor via telefoon (035) 5383538 of mail naar info@nieuwedimensies.nl

Wij werken o.a. voor:

Bezoekadres


Postadres
idem als bezoekadres
T 06 - 8321 9170
E info@developmentatwork.nl
I www.nieuwedimensies.nl