Letty Demmers van Politie Zeeland

Opdracht

De commissie Boele Staal constateerde dat 'het korps goed is, alleen de leiding slecht'.Er was een te groot gat tussen werkvloer en (strategie van de) leiding. Dat gat moest worden gedicht. Structuuroplossingen zijn nooit oplossingen voor een cultuurprobleem. En dit was - hoe taai misschien ook - vooral een cultuurprobleem. Mensen voelden zich binnen het korps niet veilig in wat ze deden. Maar de betrokkenheid - iets typisch Zeeuws - was er wel. Overvloedig zelfs. Ik moest er vooral gaan zorgen dat het Ons team, Ons korps zou gaan worden.

Resultaten Nieuwe Dimensies

Door de afstand tussen leiding en werkvloer te verkleinen, is er veel meer warme communicatie gekomen. De slotgracht die de vorige leiding om zichzelf had gecreëerd, is gedempt.

Korpsen elders uit het land zeiden openlijk dat 'het zo leuk werken was in Zeeland. Agenten mochten er zo veel. We waren niet langer die Zeeuwse minkukels. Dat hadden we in korte tijd voor elkaar gekregen.

Met Nieuwe Dimensies zijn we op individueel niveau op zoek gegaan naar wat mensen echt nodig hebben. Feitelijk heb je het dan ook over open communicatie en echte aandacht. We zijn gaan kijken wat er van de beslissingen van bovenaf op de werkvloer is achtergebleven. En wat blijft hangen in de tussenlagen? Dat was enorm bedreigend voor het middelmanagement. Maar het was nodig om de angstcultuur en het gevoel van onveiligheid weg te nemen. De deur naar Letty stond letterlijk open en openlijke feedback was opeens toegestaan. Dat was een enorme trendbreuk na jaren van machtscultuur. Nieuwe Dimensies heeft gezorgd voor veiligheid waardoor open communicatie en heldere feedback mogelijk werd. Medewerkers zitten niet langer in de slachtofferrol. Het zijn veel meer volwassen professionals geworden.

Voor het volledige artikel, klik hier.

Ze hebben gezorgd voor veiligheid waardoor open communicatie en heldere feedback mogelijk werd.

Wij werken o.a. voor:

Bezoekadres


Postadres
idem als bezoekadres
T 06 - 8321 9170
E info@developmentatwork.nl
I www.nieuwedimensies.nl