Monique Geerdink

Inspiratie

Organisaties moeten continu inspelen op marktontwikkelingen, economische crisis, bezuinigingen. Al is veel onzeker en kun je niet alles bepalen, je hebt echter altijd de keuze hoe je met de situatie omgaat. Door er anders naar te kijken, is er van een citroen misschien wel citroenlimonade te maken. Dat zijn niet altijd makkelijke en leuke processen, ze vragen vaak moedige stappen. Maar het kan ook een hoop energie en nieuwe mogelijkheden losmaken. Daar speel ik graag een rol in. Een waarin ik mezelf ben en de ander het vertrouwen bied om anders te durven kijken, zich te laten raken. Want pas als je geraakt wordt, kun je veranderen.

Opdrachtgevers

Ik begeleid verander- en cultuurtrajecten, organisatieontwikkeling en help teams beter samen te werken en resultaten te halen. Ik ben goed thuis in complexe onderhandelingsprocessen (Mutual Gains Approach) en samenwerkingsverbanden. Ik heb ruime ervaring met Het Nieuwe Werken en andere benaderingen om organisaties efficiënter en effectiever te laten werken. Resultaatgericht werken, verantwoordelijkheid nemen en elkaar aanspreken zijn competenties die ik graag help ontwikkelen.

In mijn klantenkring zitten gemeenten, provincies, ministeries, waterschappen en regionale samenwerkingsverbanden. Maar ook organisaties als NS, ProRail, RWS, het Limburgs Symfonie Orkest, Mallinckrodt en SNS Reaal.

Ik werk met managers en met hun medewerkers, in teams en individueel, heb oog voor de grote lijnen en voor wat jou als persoon raakt. En altijd met de focus op hoe je het concreet kunt maken, kunt vertalen naar jouw gedrag en werksituatie.


Op m’n best

Ik krijg energie van het moment waarop bij de ander het inzicht ontstaat, het kwartje valt. Ik creëer situaties waarbij iemand anders naar zichzelf, de ander of de situatie kan kijken. Door vragen te stellen, iemand ander gedrag te laten ervaren of te zorgen dat mensen elkaars taal gaan begrijpen. Dan komt er ineens rust, soms zelfs opluchting. Waar vanuit iemand dan stappen kan zetten die hij eerder niet voor mogelijk hield.

Ik doe het liefst langlopende trajecten, waarin ik zowel kan bijdragen aan de strategische keuzes als aan de vertaling naar de praktijk en het concrete resultaat. 

Contact
monique.geerdink@gmail.com
of bel 06- 3764 6337

If life gives you lemons, make lemonade

Wij werken o.a. voor:

Bezoekadres


Postadres
idem als bezoekadres
T 06 - 8321 9170
E info@developmentatwork.nl
I www.nieuwedimensies.nl