Nieuwe dimensies

Bezoekadres
Nieuwe Dimensies
Wakkerendijk 58
3755 DD EEMNES
T 035-538 35 38
F 035-538 73 47
E info@nieuwedimensies.nl

Postadres
Nieuwe Dimensies
Postbus 80
3755 ZH EEMNES

KvK 31036663 0001

De 5 natuurwetten voor verandering

De 5 natuurwetten voor verandering

Elke doorbraak is gestoeld op een natuurlijk principe. Ook transformatie volgt natuurwetten. Verandering steunt echter op een overtuiging dat iets anders moet zijn. Veranderingsmanagement komt dus voort uit een probleemfocus en niet uit een begrip van wat echt mogelijk is. De visie, aanpak en methodieken van Nieuwe Dimensies werken buitengewoon transformerend en effectief.

Tot we een principe of natuurwet hebben ontdekt, tasten we in het duister en vorderen we alleen door vallen en opstaan. Daar is vaak veel pijn mee gemoeid. Neem bijvoorbeeld het feit dat we nu zo goed als probleemloos het vliegtuig kunnen nemen naar elk ander land op de planeet. Dat is voor ons een doodgewoon feit. Voor de vorige generatie was dit echter een immense doorbraak, die later de hele wereld heeft helpen transformeren (samen met de telecommunicatie). De pioniers van de vliegindustrie kenden de natuurwetten achter het vliegen niet en waren dus - ­letterlijk - aangewezen op vallen en opstaan. Velen van hen stonden niet eens meer op; ze vielen letterlijk dood. Ze bouwden een tuig (het moest nog bewezen worden of het ook een vliegtuig was) en duwden het van een klif af. En dan maar hopen dat het klopte. Uiteindelijk werden beetje bij beetje meerdere principes van de aërodynamica blootgelegd en werd vliegen een redelijk normale zaak. Maar wat een doorbraak!

 

1. Elke overtuiging is een vorm van onwetendheid

Tótdat de mens vloog, geloofde de mens dat de mens niet kón vliegen. Dat kwam voort uit onwetendheid. Elke overtuiging is een vorm van onwetendheid over één of meer principes. Leven vanuit overtuigingen komt neer op leven vanuit onwetendheid. Dat is levensgevaarlijk! Stel dat je niet gelooft dat je kunt vallen, omdat je de wet van de zwaartekracht niet kent. Of nog sterker: je bent het niet eens met de wet van de zwaartekracht. Stel dat je uit het raam springt van de veertiende verdieping. Wat zal dan de overhand hebben: jouw overtuiging of de natuurwet? En zal je pijn of vreugde kennen?

 

2. Pijn vloeit voort uit het negeren van natuurlijke principes

Denk hier eens rustig over na: alle menselijke pijn en moeite heeft te maken met het niet kennen of niet navolgen van natuurwetten en natuurlijke principes. De enige vijand is onze onwetendheid, en in haar ergste vorm: arrogantie. Het equivalent van de vorige vaststelling is dat hoe principiëler we leven, hoe meer het leven moeiteloos zal worden. Is dat niet voldoende reden om je te interesseren in het onderwerp doorbraak en transformatie? Principes zijn terug te vinden in het 'Boek van de Natuur', voor wie onbevooroordeeld wil kijken. Zodra je echter een vooroordeel laat meespelen (en elke overtuiging is een vooroordeel!), ga je selectief of interpreterend waarnemen. Je kijkt dan niet echt; je projecteert. Je wilt namelijk gelijk hebben.

 

Wie denkt dat de natuur onderworpen moet worden, ondervindt enorme weerstand van de wereld. Hij beseft alleen niet dat híj het is die deze weerstand oproept. Net zoals iemand die tegen een muur duwt juist evenveel weerstand terugkrijgt van die muur. Overtuigingen kunnen worden beschouwd als een soort lenzen, waardoor aandacht op een bepaalde wijze wordt gericht en er dus ergens energie heengaat om iets te scheppen. Als je grondig van iets overtuigd bent, geloof je dat honderd procent én 24 uur per dag. Als je het beter wilt weten dan de natuur, is dat je goed recht. Dat heet leren door pijn of de school van de harde klappen. Door een bijna doodervaring transformeren mensen vaak totaal. Waarom kon dat daarvoor niet? Waarom wacht je op een hartinfarct om uit te vinden wat echt belangrijk is? De wijzen van alle tijden raden ons aan om principieel te leven. Waarom zijn we daar Oost-Indisch doof voor? Nog geen pijn genoeg gehad?

 

3. 'Where attention goes, energy flows'

Er is een principe (een natuurwet) dat je dient te kennen en te begrijpen om in te zien hoe jij jouw eigen wereld én gevangenis kan scheppen door je overtuigingen. Die wet luidt: 'Where attention goes, energy flows'. Waar energie naartoe gaat, nemen de dingen toe. Als de dokter je vertelt dat je terminaal bent en je gelooft dat, gaat je immuunsysteem meteen met tachtig procent achteruit. Als je zegt dat je iets nooit zult kunnen: bingo. De natuur steunt ons namelijk onvoorwaardelijk en zonder oordeel. De natuur zegt als het ware: 'more power to you!' Het universum is een steunsysteem, waarin elk onderdeel elk ander onderdeel onvoorwaardelijk steunt. Ons lichaam kan slechts functioneren omdat de hele natuur ons steunt. Denk alleen maar aan de lucht die je inademt. De manier waarop een mens de samenwerking met de natuur ziet, is precies hoe hij die zal beleven. Wie bang is voor het universum zal in een angstige wereld leven. Wie gelooft in schaarste en strijd, idem dito.

 

4. Liefde is de basisenergie die alles mogelijk maakt

Door ons stroomt van nature een soort oneindige energie die Liefde heet. Het is de basisenergie die alles in de natuur samenhoudt en dus mogelijk maakt. Je zou ook kunnen spreken over het Verenigend Principe achter het Verenigd Veld waar de kwantumfysici het over hebben. Kijk naar een baby en overtuig jezelf. In een ontspannen, onbevreesd mens stroomt deze levengevende energie vrijuit en is alles oké. Als we deze natuurlijke oerstroom op een of andere manier onderbreken, door een gedachte of actie die tegengesteld is aan onze ware natuur, ontstaat een fysiek proces dat we angst noemen. Angst is dus niets anders dan onderdrukte levensenergie (Liefde).

 

Als Liefde (niet romantische liefde of ouderlijke liefde, maar dé Liefde ofwel de creatieve levensstroom) stagneert, is angst het waarschuwingssignaal van het lichaam dat het de verkeerde kant opgaat. Het lichaam voelt zich namelijk het prettigst als die krachtige energie vrij kan stromen. Het blijft je dus aangeven dat het iets anders wil. We hebben echter geleerd de signalen van ons systeem te onderdrukken en te negeren. Het lichaam zet gewoon de volumeknop verder open; we ervaren stress en nog meer spanning en nog meer stress en dan op een dag: burn-out. Het lichaam dwingt je te stoppen en je af te vragen: ben ik wel goed bij mijn hoofd? Met elke burn-out komt een zingevings- of identiteitscrisis.

 

5. Kies voor geluk en niet voor gelijk!

Telkens als je ergens tegen vecht, geef je het volop aandacht. Er stroomt dus een massa energie naar toe en ja: het wórdt sterker. En wie heeft daarvoor gezorgd? Ondertussen steunt het universum - of de natuur zo je wilt - ons zo trouw als een hond, zonder vragen te stellen. Willen we mét onze overtuigingen rupsen zijn en blijven? Of willen we aan de hand van principes en natuurwetten transformeren tot vlinders en uitgroeien tot transformationele leiders die anderen helpen met hun transformatie van rups tot vlinder?

Wat we hier zeggen is dat we alleen maar de natuurwetten en principes dienen te kennen en te volgen om vreugde en overvloed te ervaren. Willen we gelijk (overtuigingen) of geluk (principes)? We zeggen dat we geluk willen, maar als het erop aankomt willen we ons gelijk halen of vechten we om toch maar geen ongelijk te krijgen. Mensen worden zelfs ziek, alleen om te bewijzen dat een ander ongelijk heeft!

 

Het is merkwaardig hoeveel er gebeurt tijdens onze workshops, trainingprogramma's en coachsessies die allen gebaseerd zijn op natuurprincipes en het krachtige gedachtegoed van Nieuwe Dimensies (zie www.nieuwedimensies.nl/boeken/). De visie, aanpak en methodieken van Nieuwe Dimensies werken buitengewoon transformerend en effectief. Wilt u daar eens vrijblijvend een gesprek met ons over voeren? U kunt ons bereiken op telefoonnummer 035-5383538 of per e-mail op info@nieuwedimensies.nl

 

Het team van Nieuwe Dimensies