Nieuwe dimensies

Bezoekadres
Nieuwe Dimensies
Wakkerendijk 58
3755 DD EEMNES
T 035-538 35 38
F 035-538 73 47
E info@nieuwedimensies.nl

Postadres
Nieuwe Dimensies
Postbus 80
3755 ZH EEMNES

KvK 31036663 0001

Meet in één keer gedrag, talenten en drijfveren

Meet in één keer gedrag, talenten en drijfveren

Sinds vele jaren werken we bij Nieuwe Dimensies aan het optimaliseren van (persoonlijke) effectiviteit en het verbeteren van samenwerking in teams met behulp van twee instrumenten van MDI Benelux: GedragsAnalyse en DrijfverenAnalyse. Onlangs hebben wij deze beide instrumenten uitgebreid met een assessment over Talenten/Competenties. Tezamen vormt dit de krachtige HR-tool TriMetrix®.

De GedragsAnalyse geeft een profiel van de gedragsstijl waarin je te herkennen bent.  Wat is jouw natuurlijke manier van doen en wat is je meer aangepaste stijl op het moment dat je je bewust bent van bepaalde verwachtingen?

Hoe doe je de dingen?

De DrijfverenAnalyse geeft duidelijkheid  waar het gaat om je diepere motivaties om in beweging te komen. Deze motivatie refereert aan 'wat je hier komt doen op aarde' en waar je je energie uithaalt.

Waarom doe je bepaalde dingen graag  en andere juist niet?

Deze beide assessments bestaan uit het online invullen van een korte vragenlijst waarna de uitkomsten, met behulp van uitgebreide rapportage(s), besproken worden met een van de  MDI consultants van Nieuwe Dimensies.

Onlangs hebben wij deze beide instrumenten uitgebreid met het assessment over Talenten/Competenties. Hierdoor wordt het mogelijk om een driedimensionaal beeld te geven waarin de volgende elementen samenkomen:

1:  Gedrag (het hoe)                          
2:  Drijfveren (het waarom)
3:  Talenten/Competenties (het wat)              

Feitelijk gaat TriMetrix in op vragen als: 'Waar liggen jouw specifieke 'soft skill' matige talenten en wat betekent dat voor jouw aspiraties in je loopbaan? Is je natuurlijke Gedrag effectief in de functie die je voor ogen hebt? Ga je vanuit jouw Drijfveren intrinsiek bevredigd worden in een dergelijke rol? Sluiten de Talenten die jij (in potentie) hebt in voldoende mate aan bij je loopbaanwensen?'

Het unieke van het systeem is dat eventueel de functie kan worden 'gebenchmarkt' op de drie genoemde elementen, en dat tegelijkertijd het individu op dezelfde elementen wordt 'gescreend'.

TriMetrix® is daarmee een hanteerbaar, praktisch, kostenbesparend, internetbased en gevalideerd drie-stappen systeem dat organisatiebreed en op alle niveau's kan worden ingezet. In de afgelopen maanden heeft een aantal van onze klanten al kennis gemaakt met TriMetrix, waaronder de Gemeente Texel, Gemeente Castricum, NRG, het Meander Ziekenhuis, het IICD, REaCtys en DCMR.

Hiermee is concreet  invulling gegeven aan diverse HR-Trajecten, waaronder: Selectie, Personal en Team-Coaching, Ontwikkeling van medewerkers, Beoordelingstrajecten, Competentie Management en Outplacement.

Wilt u meer weten over de kracht en de inzet van Tri-metrix voor uw HR-vraagstukken?  Wilt u meer weten over de kracht, inzet en mogelijkheden, bel dan Henny Veldhuizen 06-50244483 of mail: henny.veldhuizen@nieuwedimensies.nl. Of neem contact op met ons bureau: 035-538 3 538 of info@nieuwedimensies.nl