RDW

Opdracht

Hoe krijg je ruim 100 middelmanagers zover dat ze hun toon, gedrag en houding aanpassen om beter aan te sluiten bij de ambitie van de organisatie? Voor deze Opdracht stond Nieuwe Dimensies bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Samen met TNO werd een proces in gang gezet om het zelfstandig bestuursorgaan om te vormen tot een High Performance Organisatie. Nieuwe Dimensies heeft bij twee modules met TNO samengewerkt. Wij deden de 'harde' kant, werkten vanuit strategieën, zoals het INK-model. Het IQ. Nieuwe Dimensies was meer verantwoordelijk voor de 'zachte' kant, de rol van onderlinge relaties en intuïtie in het proces. Het EQ.

Resultaten Nieuwe Dimensies

Het draaide in dit opleidingstraject om de balans tussen hard en zacht. Als je je meer verdiept in de ander, lopen zaken vervolgens ook beter. Dat geldt binnen een divisie, maar ook tussen divisies. Of - anders geformuleerd - als je meer op de zachte kant gaat zitten, gaat het aan de harde kant vanzelf meer opleveren!

In het traject hebben we geleerd dat het beter is om met geduld proberen te begrijpen waarom iemand wel of niet in beweging komt, dan snel met een oordeel te komen. Uiteindelijk heeft iedereen een schakelaartje om zaken met passie te doen en als manager is het je taak om dat schakelaartje te vinden.

Voor het volledige artikel, klik hier.

 

Iedereen heeft een schakelaartje om iets met passie te doen en als manager is het jouw taak dat schakelaartje te vinden.

Wij werken o.a. voor:

Bezoekadres


Postadres
idem als bezoekadres
T 06 - 8321 9170
E info@developmentatwork.nl
I www.nieuwedimensies.nl