Rens Wisselo van de Gemeente Hilversum

Opdracht

Vier enthousiaste medewerkers van de gemeente Hilversum waren geïnspireerd door mediation en wilden elementen daaruit inbrengen in hun eigen werkprocessen. Onder de titel ‘Oplossingsgericht werken’ loopt daarom sinds september een pilot op de afdeling Vergunningen en Handhaven. Uitgangspunt is om te handelen ‘in de geest van de wet’ in plaats van enkel naar de letter. Bij dit project is Nieuwe Dimensies betrokken om de oplossings- en contactgerichte manier van werken in te bedden in de huidige werkprocessen. Daarnaast worden de medewerkers vaardigheden bijgebracht die deze nieuwe manier van werken vereist.

Resultaten Nieuwe Dimensies

De begeleiding van Nieuwe Dimensies heeft een sterk coachend karakter, wat prettig voelt voor ons als professionals. Het resultaat van het traject is dat medewerkers nu regelmatig berichten van dankbare burgers ontvangen. Ook ervaren medewerkers een versnelling in de afhandeling van dossiers, doordat tijdens het gesprek oplossingen worden gevonden wat juridisch getouwtrek scheelt.

Voor het volledige artikel, klik hier.

De begeleiding van ND heeft een sterk coachend karakter, wat prettig is voor onze professionals.

Wij werken o.a. voor:

Bezoekadres


Postadres
idem als bezoekadres
T 06 - 8321 9170
E info@developmentatwork.nl
I www.nieuwedimensies.nl