Rudi Speijer van Pantar

Opdracht

Pantar is al jaren de sociale werkplaats van Amsterdam en Diemen. Inmiddels transformeert Pantar naar een werk-leerbedrijf voor mensen met een afstand tot regulier. Een dergelijke omslag vraagt om een ander wijze van aansturing, een andere wijze van denken, oftewel: een cultuurverandering. Nieuwe Dimensies heeft daarvoor een MD programma 'Ondernemend Leiderschap' ontwikkeld en uitgevoerd. Toen daar gedurende het traject een reorganisatie bijkwam, is de begeleiding daarvan opgenomen in het programma.

Resultaten Nieuwe Dimensies

Er een collectief besef ontstaan dat transformatie onvermijdelijk is. De deelnemers hebben inspiratie opgedaan om energiek en verbonden samen te werken aan de transformatiedoelen van Pantar.

De netwerken zijn door de leergroepen en de collectieve sessies enorm versterkt. Deelnemers hebben elkaar beter leren kennen wat de samenwerking ook buiten de leersituatie heeft versterkt.

Een groot aantal mensen heeft een persoonlijke groei doorgemaakt. Wij constateren een groei in de realisatie van de kernwaarden. Wij zien bovendien meer eigenaarschap: mensen die opstaan en verantwoordelijkheid nemen 

Wat opviel was de betrokkenheid en kwaliteit van Nieuwe Dimensies om aan te sluiten op alle lagen binnen de organisatie. Of ze nou een sessie met teamleiders, adviseurs of managers begeleidden, altijd was er een klik en konden ze eventuele weerstand ombuigen naar stromende energie. En dat in een roerige tijd van een reorganisatie.

Voor het volledige artikel, klik hier.

We zien meer eigenaarschap: mensen die opstaan en verantwoordelijkheid nemen.

Wij werken o.a. voor:

Bezoekadres


Postadres
idem als bezoekadres
T 06 - 8321 9170
E info@developmentatwork.nl
I www.nieuwedimensies.nl