Rudolf de Soet van A&O Services

Opdracht

In 2006 zijn we samen met Nieuwe Dimensies een traject gestart om de cultuurwaarden vast te stellen en in de organisatie te borgen. Groepen werden getraind in het gedachtengoed van Nieuwe Dimensies en Stephen Covey. We wilden ook door het jaar heen en op teamniveau cultuur versterkende activiteiten ondernemen. Naast deze transformatiebegeleiding heeft Nieuwe Dimensies ons ook begeleid bij het verkoop- en reorganisatieproces dat door de crisis noodzakelijk werd.

Resultaten Nieuwe Dimensies

Via "kern-fusie-bijeenkomsten" met alle medewerkers werden de cultuurwaarden gedeeld en beleefd. Dit had als effect dat proactief gedrag, enthousiasme, ondernemerschap en de samenwerking binnen onze organisatie zichtbaar gegroeid zijn.

We hebben het Doorbraak-Denken van Nieuwe Dimensies ruim twee jaar lang met veel succes per afdeling en team gebruikt. De gevolgen waren buitengewoon: in een aantal gevallen bleken er ernstige onuitgesproken problemen op afdelingen te spelen, die met deze methodiek boven water kwamen en vervolgens konden worden opgelost.

Nieuwe Dimensies heeft de directie en de managers tijdens sessies getraind in de essenties van verandermanagement bij ingrijpende veranderprocessen. Wat erg belangrijk daarbij is geweest, is dat we getraind zijn in het herkennen en omgaan van weerstand in jezelf en bij anderen. En dat proces heeft goed gewerkt. Het extra aandacht geven aan de soft skills in reorganisatie processen zou ik elke organisatie van harte willen aanbevelen.

Voor het volledige artikel, klik hier.

Het proactieve gedrag, enthousiasme, ondernemerschap en samenwerking in onze organisatie is zichtbaar gegroeid.

Wij werken o.a. voor:

Bezoekadres


Postadres
idem als bezoekadres
T 06 - 8321 9170
E info@developmentatwork.nl
I www.nieuwedimensies.nl