Strategie en innovatie

Samen met mensen uit je organisatie ontwerpen wij een aanpak die gericht is op het versterken van de strategie- en innovatiekracht. Nieuwe Dimensies heeft hier veel ervaring mee. We begeleiden organisaties in alle mogelijke fasen van ontwikkeling: startende en ervaren organisaties en slecht maar ook goed functionerende organisaties. Elk organisatie heeft zo zijn specifieke uitdagingen als het gaat om strategie en innovatie.

Nieuwe Dimensies staat voor blijvende verandering van mensen en organisaties. Wij geloven dat inzicht in de effectiviteit van het eigen gedrag de motor is voor vernieuwing. We zetten een persoonlijke en prikkelende werkwijze in waarbij een sfeer van veiligheid en vertrouwen is gewaarborgd. Hierbij werken wij aan de ontwikkeling van vaardigheden en attitude.

Onze visie op Strategie en Innovatie

Staan de neuzen intern naar elkaar toe? Weet iedereen welke kant we als organisatie op willen? Weten we hoe onze omgeving zich ontwikkelt? Kunnen we nog wel iets over de toekomst zeggen nu alles zo snel gaat? Door het internet is de hele wereld met elkaar verbonden en leren en vernieuwen we met elkaar sneller dan ooit. Wie had zich kunnen voorstellen dat Nokia door Apple en Google verslagen zou kunnen worden en dat Facebook binnen een paar jaar een miljardenbedrijf zou zijn? Kodak bestaat niet meer en videotheken kom je ook nauwelijks meer tegen. Door de financiële euro- en bankencrisis moeten overheden drastisch bezuinigen en reorganiseren en worden taboes doorbroken die voorheen onbespreekbaar waren. Deze golven van veranderingen dagen elke organisatie uit om flexibel mee te bewegen. Want als je niet meebeweegt, dan ben je als organisatie ten dode opgeschreven in het Museum van Oudheidskunde.

Nieuwe Dimensies begeleidt organisaties op het gebied van strategie en innovatie. We zijn daarbij niet de inhoudelijk specialisten, maar de specialisten op het gebied van procesbegeleiding. We begeleiden organisaties bij het programmatisch en organisatorisch invullen van het strategie- & innovatieproces. Wie, welke mensen en afdelingen worden betrokken bij het proces? Gaan we werken met heisessies, stuurhutsessies, kernfusiesessies? Hoe houden we verbinding met de werkvloer? En hoe communiceren we erover? Gaan we organisch werken, met een trekkersaanpak en theory-U? Of kiezen we voor een meer cognitieve recht-toe-recht-aan-aanpak als die meer bij de cultuur van de organisatie past?

Wij faciliteren sessies en vervullen verschillende rollen als gesprekleider, ceremoniemeester, hofnar, verwonderaar, vragensteller, aanjager, verbinder of mediator. In dit soort processen wordt de menselijke kant nogal eens onderbelicht. Wij zorgen dat de relationele en emotionele kant ook aandacht krijgt. De inhoudelijke kant (IQ) kan immers niet zonder de relationele kant (EQ) en omgedraaid.

Resultaten

Een traject Strategie en Innovatie zorgt dat je organisatie weer een heldere strategie krijgt die door medewerkers wordt gedragen. De neuzen staan meer dezelfde kant op en de energie kan zich zo weer richten. Deze heldere focus draagt bij aan meer zakelijk succes en een sterker gevoel van interne en externe verbondenheid. Het draagt bij aan een groter besef van waarden als klantgerichtheid, eigen verantwoordelijkheid, ondernemerschap en creativiteit.

Aanbod

Ons aanbod is altijd op maat na een gedegen inventarisatie van jullie wensen, ideeën en dromen. Vervolgens creëren wij in samenspraak een programma dat de volgende elementen kan bevatten:

  • Brainstormsessies, stuurhutsessies, heidagen.
  • Cultuurscan.
  • Inspiratiebezoeken: aan klanten, organisaties of concurrenten.
  • Gastsprekers en inspiratoren.
  • Droomoefeningen.
  • Train de interne facilitators (change agents).
  • Teamplannen maken.

Even if you're on the right track, you'll get run over if you just sit there.

In één dag naar Nieuwe Dimensies

Om kennis te maken met onze manier van werken, nieuwe inspiratie te vinden of een basis te bieden voor een groep managers, professionals of specialisten in een bedrijf organiseert Nieuwe Dimensies ook eendaagse trainingen op het gebied van organisatieontwikkeling. Kijk hiervoor onder '1-daagsen en incompany'.

Wij werken o.a. voor:

Bezoekadres


Postadres
idem als bezoekadres
T 06 - 8321 9170
E info@developmentatwork.nl
I www.nieuwedimensies.nl