Toon Franken

Inspiratie

Ik laat me inspireren door klassieke muziek,  mindfulness, meditatie en studie van wijsheidstradities. Centrum Venwoude is een voortdurende bron voor verdergaande persoonlijke en professionele ontwikkeling.  Ik verwonder me graag over hoe zaken lopen in organisatie en teams.

Waar kom ik vandaan

Opgegroeid in een levendig, creatief en deugdelijk gezin, deed ik mijn opleiding aan de TU Eindhoven (ruimtelijke planning). Daarnaast heb ik enige jaren toneelschool gedaan en was ik maatschappelijk actief. Ik werkte tien jaar als projectleider in stedelijke vernieuwing, vervolgens als consultant bij verandertrajecten in de corporatie-sector. Naast de harde, technisch/inhoudelijk kant kreeg ik ook belangstelling voor de ‘mensenkant’: wat zijn succesfactoren van organisaties, hoe kun je potentie vrijmaken? Ik ging ook mezelf beter leren kennen. Venwoude is de bakermat van mijn benadering van leiderschap en ontwikkeling van mens en organisaties.

Specialisatie

Je kunt bij mij bij uitstek terecht voor leiderschapsvraagstukken en  ‘team APK’: wat verbetert je performance? Ik werk vanuit evolutionair perspectief  op organisatieontwikkeling (o.a. U-theory en spiral dynamics) en vanuit de mogelijkheid van het versterken van ieders unieke bijdrage.

Mensen maken het verschil, hun motivatie en inzet, vakmanschap en samenwerking. Succes creeer je door jezelf en je mensen optimaal uit te dagen, te onderzoeken wat je tegenhoudt om meer potentieel vrij te maken en daarmee aan de slag te gaan, vanuit het besef van wie je wezenlijk bent

Opdrachtgevers

In de zakelijke en technische dienstverlening ; zoals Alliander, Vialis (VolkerWessels), Nucleair Research Group (NRG), TNO. Ook diverse trajecten bij gemeentelijke overheden  en woningcorporaties.

Op mijn Best

Als ik samen met de opdrachtgever op de organisatie mag inzoomen, kijken in welke hoek de sleutel tot verbetering ligt en precies dát doen wat de performance verbetert. Klanten ervaren mij als vakkundig,  structurerend, uitdagend, speels en resultaatgericht.

Toelichting op Recente projecten

Next Level Performance Alliander Asset Management, zie klanteninterview
Traject van coaching, training en teamsessies met alle 140 hoog technisch opgeleide vakspecialisten en beide management lagen op verbetering van de samenwerking en interne opdrachtgeverschap. Na de reorganisatie heeft dit traject geleid tot een de nieuwe rolinvulling van de professionals, nadere invulling van de visie en strategie van de afdelingen en versterking van de samenwerking tussen de afdelingen.

Ondernemend Leiderschap Vialis(reeds drie jaargangen), zie klanteninterview
Teamleiders en projectleiders van dit Volker Wessels bedrijf volgen de Leergang Ondernemend Leiderschap: een traject van negen maanden, waarin persoonlijke verdieping, EQ- vaardigheden en performance verbetering aan bod komen. De leergang is gelinked en geeft input en draagvalk aan het lopende organisatieverbeterings-traject. Oud deelnemers vinden hun weg naar het hoger management in de organisatie. De leergang heeft het leiderschap bij Vialis verder geprofessionaliseerd.

Begeleiding Management Team TNO, zie klanteninterview 
Het Management Team van een commercieel technisch wetenschappelijke organisatie heb ik begeleid naar meer synergie, een heldere strategie en duidelijke verantwoordelijkheden. Door te werken aan meer vertrouwen en betere communicatie, zijn de resultaten van de business unit verbeterd.

Meer klant- en resultaatgerichtheid
We hebben de organisatie begeleid in de overgang naar meer klant- en resultaatgericht werken. Door middel van begeleiding van MT, training van middenkader en sessies met het hele personeel en de verschillende teams, is er een verandering in houding en gedrag ontstaan naar betere integrale samenwerking, meer aanspreken en feedback en een meer ondernemende houding.

Contact
Toon.Franken@nextlevelorganiseren.nl
of of bel 06 - 5321 8938

Verwondering over gewoontes geeft ruimte voor vernieuwing

Wij werken o.a. voor:

Bezoekadres


Postadres
idem als bezoekadres
T 06 - 8321 9170
E info@developmentatwork.nl
I www.nieuwedimensies.nl