Transformatie in organisaties

Door veel veranderingen ineens, snel achter elkaar, of op meerdere aandachtsgebieden tegelijkertijd voelen mensen zich onder druk gezet. Ze kunnen zich dan overweldigd voelen waardoor ze eerder verstarren dan meebewegen. Je kunt dit terugvoeren op natuurwetten en is dus normaal menselijk gedrag bij veranderingen. Bijvoorbeeld: mensen houden een bestaande situatie het liefst in stand. Of: veranderingen zijn niet door te voeren zonder weerstand, nota bene zelfs als de verandering positief wordt ervaren. Deze weerstand geeft belangrijke informatie en zonder weerstand zou er geen energie zijn om in beweging te komen. Wat heb je liever: weerstand of onverschilligheid?

Resultaat

Met een Change Managementtraject van Nieuwe Dimensies in je organisatie:

  • vergroot je de kans van slagen van een verandering aanzienlijk;
  • krijgen deelnemers inzicht in veranderingsprocessen en de psychologie van veranderen;
  • kunnen ze omgaan met weerstand en de dynamische processen in een groep.

Aanbod

Ons aanbod is altijd op maat na een gedegen inventarisatie. Vervolgens creëren wij in samenspraak een programma dat een aantal van de volgende elementen kan bevatten:

  • Persoonlijk leiderschap in tijden van verandering.
  • Modellen en methodieken om te kijken naar verandering en ontwikkeling.
  • De organisatie en begeleiding van een start-up meeting of large scale event.
  • De waarde van weerstand en de omgang met weerstand in jezelf en bij anderen.
  • Omgaan met het spanningsveld tussen eigenbelang en teambelang.
  • Het voeren van 'spannende' gesprekken.

Als je een schip wil bouwen, roep dan geen mannen bij elkaar om hout te verzamelen, het werk te verdelen en orders te geven. In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de enorme eindeloze zee.

In één dag naar Nieuwe Dimensies

Om kennis te maken met onze manier van werken, nieuwe inspiratie te vinden of een basis te bieden voor een groep managers, professionals of specialisten in een bedrijf organiseert Nieuwe Dimensies ook eendaagse workshops op het gebied van veranderen, leiderschap en teamontwikkeling. Kijk hiervoor onder workshops.

Wij werken o.a. voor:

Bezoekadres


Postadres
idem als bezoekadres
T 06 - 8321 9170
E info@developmentatwork.nl
I www.nieuwedimensies.nl